پیرو ارسال طومار نجات یوزپلنگ ایرانی برای دفتر ریاست جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی به نامه مذکور پاسخ های امیدوارکننده ای دادند.

در نامه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است که این وزارتخانه فعالیت های معدن کاوی را ملزم به کسب مجوزها و تاییدیه سازمان محیط زیست کرده است و حساسیت های حفاظتی یوزپلنگ آسیایی را با اولویت در پناهگاه حیات وحش میاندشت و پارک ملی توران مدنظر قرار خواهد داد.

پاسخ وزارت صنایع و معادن

هم چنین وزارت راه و شهرسازی همانطور که قبلا در اخبار آمده بود، یک میلیارد تومان جهت فنس کشی مسیر پرخطر مهاجرت یوزپلنگ آسیایی در استان سمنان اختصاص داده است که قرار است به زودی عملیات نصب فنس های این منطقه آغاز شود.

پاسخ وزرات راه و شهرسازی

انجمن یوزپلنگ ایرانی نهم شهریور ماه، با توجه به وضعیت نامناسب این گونه ارزشمند درکشور، با راه اندازی کمپینی تحت عنوان نامه نجات، مشکلات یوزپلنگ ایرانی را عنوان کرده و با ارائه پیشنهاداتی طی هفت بند برای بهبود وضعیت موجود، خواستار واکنش سریع دولت شد.

این نامه از نهم شهریور ماه و همزمان با دهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی به مدت یک ماه بر روی وبسایت www.cheetahday.com قرار گرفت. در این مدت ۹۵۱۱ حامی حقیقی،۲۲حامی حقوقی و ۲۵ چهره شناخته شده سیاسی، هنری و ورزشی از این کمپین حمایت کردند.

نامه مذکور به همراه یک متمم در روز دوشنبه ۲۴ آبان 95، به دفتر نهاد ریاست جمهوری تحویل و ضمن نگارش گزارشی بر روی آن، پیگیری شد که خوشبختانه تا به حال دو وزارتخانه به آن پاسخ داده اند.

انجمن یوزپلنگ ایرانی می کوشد در حد توان خود، هم زمان با اقدامات عملی در زیستگاه های یوزپلنگ آسیایی از توان دستگاه های مختلف اجرایی کشور برای بقای آخرین بازمانده های این گربه سان نادر کمک بگیرد.