فاز نخست برآورد جمعيت يوزپلنگ آسيايی در پناهگاه حيات وحش نای بندان به پايان رسيد. در اين برنامه که از اواخر آبان ماه سال جاری تا ابتدای اسفند به مدت بيش از سه ماه بطول انجاميد، 45 نقطه در سرتاسر محدوده امن نای بندان توسط دوربين های تله ای پايش شدند که درنهايت بيش از 20 تصوير و فيلم از يوزپلنگ بدست آمد. غير از يوزپلنگ، کفتار گوشتخوار بزرگ جثه ديگری بود که به کرات حضور آن ثبت شد. شاه روباه، روباه شنی، روباه معمولی، شغال، گربه وحشی، کاراکال، تشی و انواع سمداران نيز از ديگر گونه های ثبت شده بود.

برنامه برآورد جمعيت يوزپلنگ در فاز نخست با پوشش کامل کل محدوده امن نای بندان اجرا شد و در فاز دوم که تا پايان بهار 1392 ادامه خواهد داشت، 10 نقطه اصلی که گذرهای اصلی يوزپلنگ است، تحت پوشش قرار خواهند گرفت. پناهگاه حيات وحش نای بندان از بزرگترين و مهمترين زيستگاه های يوزپلنگ در ايران به شمار می رود که در جنوب شهرستان طبس در استان يزد واقع گرديده است. طی يک دهه گذشته، حضور حداقل 15 فرد يوزپلنگ مختلف طی سالهای مختلف در اين منطقه ثبت گرديده که جنگال، يوزپلنگ نر معروفی که حداقل 12 تا 14 سال در اين منطقه زندگی کرد، يکی از آنها بود. برنامه برآورد جمعيت يوزپلنگ آسيايی در نای بندان توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست يزد و با همکاری پروژه های حفاظت از يوزپلنگ آسيايی، مؤسسه پانترا و مؤسسه ميراث حيات وحش پارسيان که هر يک تعدادی دوربين تله ای دراختيار اين پروژه قرار دادند، درحال اجراست.

 

Tag Sangzani CDY_0011.jpg 

 

Shand2 CDY_0029.jpg 

 

CDY_0033.jpg 

 

 CDY_0037.jpg

 

يوزپلنگ آسيايی درحال راه رفتن زير باران

 

IMAG0021.jpg

 

CDY_0015.jpg