دیده بان حقوق حیوانات: به مناسبت هفته محیط زیست ،از بزرگترین مجسمه یوز پلنگ ایرانی که نماد تیم ملی در جام جهانی است در محله سید گلسرخ یزد و مصادف شدن با افتتاح بازیهای جام جهانی پرده برداری شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان یزد،بمناسبت هفته محیط زیست و مصادف شدن با افتتاح بازیهای جام جهانی از بزرگترین مجسمه یوز پلنگ ایرانی که نماد تیم ملی در جام جهانی است در محله سید گلسرخ یزد پرده برداری شد. شرکت کهکشان شادی یزد مجری طرح می باشد و عباس طامهری طراح و اجرا کننده طرح است.

وی در مصاحبه با روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گفت:این اقدام خود جوش مردمی با هدف حمایت از گونه در معرض خطر انقراض و معرفی یوزپلنگ ایرانی به مردم و فرهنگ سازی بوده است و با عنایت به انتخاب یوز بعنوان نماد تیم ملی در بازیهای جام جهانی این اقدام در حمایت از ان صورت گرفته است.

وی در ادامه از حمایت و توجه مسولین محیط زیست از این اقدام مردمی تشکر نمود و در پایان افزود در صورت حمایت مسولین ارشد استان این مجسمه در روز دو شنبه همزمان با بازی ایران بطور رسمی رونمایی خواهد شد.از بزرگترین مجسمه یوز پلنگ ایرانی که نماد تیم ملی در جام جهانی است در محله سید گلسرخ یزد به مناسبت هفته محیط زیست و مصادف شدن با افتتاح بازیهای جام جهانی پرده برداری شد.