آب برای یوز
آب برای یوز

انجمن یوزپلنگ ایرانی در راستای پروژه آب برای یوزها، در آخرین فعالیت سال 97 جهت تامین آب حیات وحش اقدام به ایجاد آب بند در میاندشت نمود.

در این پروژه که به کمک محیط بانهای میاندشت انجام گرفت، مناطق مناسب جهت ایجاد بندها شناسایی و آبگیرهایی جهت تامین آب موردنیاز حیات وحش منطقه به ویژه آهو تامین خواهد شد.

آب برای یوز
آب برای یوز
آب برای یوز
آب برای یوز

شایان ذکر است این طرح با حمایت موسسه SPOTS، تامین و به مرحله اجرا درآمد.