خلیج فارس و دریای عمان یکی از زیستگاه‌های پستانداران دریایی در دنیا می‌باشد که تعداد زیادی دلفین، نهنگ و پورپویز در آنها زیست می کنند اما متاسفانه در ایران و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان فعالیت زیادی در زمینه شناسایی و پراکنش پستانداران دریایی انجام نگرفته است. در همین زمینه از آقای حامد مشیری از انجمن طرح سرزمین دعوت گردیده تا ارائه ای از فعالیت های آن موسسه با موضوع ” وضعیت پستانداران دریایی و اقدامات حفاظتی آنها در ایران” که از سال 1387 در ایران آغاز نموده اند، برای علاقمندان داشته باشند.
در قسمت دوم آقای علیرضا زمانی نتایج مطالعه خود را که طی یک سال اخیر به انجام رسانده ارائه خواهد داد. موضوع این سخنرانی ” بررسی طبقه بندی و پراکنش عنکبوت های خانواده Filistatidae در ایران” است. در گذشته بر روی این خانواده در ایران مطالعاتی صورت گرفته است ولی با تعداد گونه های محدود. مطالعات جدید انجام گرفته نتایج متفاوتی را نشان میدهد که در جلسه پیش رو از آنها صحبت خواهد شد.
این سمینار در روز دوشنبه 27 مهرماه 1394 در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان درخواست می شود تا حضور خود را درتماس با شماره تلفن ۸۸۹۰۳۵۱۳ (دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی) در ساعت اداری و یا ارسال ایمیل به [email protected] اعلام نمایند. لطفا عنوان ایمیل را «سمینار 23» قرار داده و نام و نام خانوادگی و شماره تماس خود را در متن وارد نمایید.