گزارشي درباره پلنگ ايراني در وب سايت مجله اينترنتي حيات وحش با نام Wildlife Extra منتشر شده است. علاقمندان مي توانند با مراجعه به وب سايت اين مجله اين گزارش را ملاحظه نمايند.