همایش بزرگ کویر نوردی با هدف معرفی سال 2010 سال جهانی تنوع زیستی با شعار "تنوع زیستی اساس زندگی" در بادرود بهاباد برگزار شد.

گروه متخصصين گربه سانان که مجموعه ای از ده ها کارشناس و متخصص در زمينه گربه سانان از سرتاسر دنيا در آن عضويت دارند، در آخرين شماره نشريه خود با نام Cat News از يکی از تصاوير گرفته شده از پلنگ ايرانی در منطقه حفاظت بافق يزد به عنوان تصوير روی جلد استفاده نمود. اين تصوير طی برنامه دوربين گذاری برای برآورد جمعيت پلنگ ايرانی و يوزپلنگ آسيايی که زمستان سال گذشته توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی و اداره کل حفاظت محيط زيست يزد با همکاری پروژه حفاظت از يوزپلنگ آسيايی و مؤسسه پانترا توسط دوربين تله ای گرفته شده و مربوط به يکی از 11 پلنگی است که در اين منطقه شناسايی شده بود. گروه متخصصين گربه سانان زيرنظر اتحاديه جهانی حفاظت IUCN فعاليت می نمايد.

منطقه حفاظت شده بافق يزد يکی از مهمترين زيستگاه های يوز و پلنگ در مرکز ايران می باشد که از اواسط سال گذشته، به دليل احداث جاده ای از ميان آن، به شدت درمعرض تهديد می باشد. با اين حال، تلاشهای جمعی سازمانهای دولتی و غيردولتی در برابر اين درخواست همچنان موفق نبوده و تا اين لحظه جاده تا مرحله بهسازی کامل پيش رفته و هم اکنون رايزنی ها برای اسفالت نمودن اين جاده در جريان می باشد.

در شماره بهار اين نشريه، همچنين گزارشی از فيلم مستند “درجستجوی پلنگ ايرانی” که موفق به کسب سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر شده بود نيز به چاپ رسيد که از طريق زير قابل دسترس است.

 

 

 

You can download “In Search forPersian Leopard won cinema prizehere