بیست و پنجمین سمینار حیات وحش انجمن یوزپلنگ ایرانی با موضوع «پلنگ های ماهواره ای ایران» و گزارش «آنچه در پروژه پلنگ شمال شرق ایران می گذرد» برگزار می شود.
از  تابستان سال 1392 پروژه ای در قالب یک پایان نامه دکتری آغاز گردید. طی این پروژه در شمال شرقی ایران و پارک های ملی سالوک، ساریگل و تندوره سعی شده است تا به تمامی ابعاد حفاظتی پلنگ ایرانی پرداخته شود. در صدر این فعالیت ها مجهز کردن پلنگ ها به گردنبند ماهواره ای قرار دارد که تاکنون با موفقیت انجام شده است. در کنار ردیابی پلنگ ها به مدلسازی تاثیر شکار غیر مجاز بر زیستایی جمعیت پلنگ، الگوهای جابجایی و گستره خانگی، میزان تلفات پلنگ در ایران، مهاجرت های فرامرزی و…  پرداخته خواهد شد.
محمد صادق فرهادی نیا مسئول پروژه به همراه تیم دامپزشکی به سرپرستی دکتر ایمان معماریان، در روز سه شنبه 04 اسفند ماه 1394 به شرح مطالعه خود برای حاضرین خواهد پرداخت.
برای حضور در این برنامه حتما تا قبل از ساعت 14 سه شنبه از طریق فرم زیر ثبت نام فرمایید: