در سمیناری که به همت کانون گردشگری پایدار در فرهنگسرای رسانه برگزار شد، مرتضی اسلامی دهکردی از موسسین انجمن درباره روند حفاظت حیات وحش در ایران سخن گفت و به این سوال پاسخ داد که «حفاظت از یوزپلنگ آسیایی از کجا شروع شد و اکنون در چه مرحله ای هستیم؟»
وی روند فعلی فعالیت های حفاظتی از یوز را بسیار کند دانست و تاکید کرد که با چنین رویکردی نمی توان امید چندانی به نجات یوزپلنگ آسیایی داشت.
در بخش دوم این سمینار، محمد گائینی مدیرمسول و سردبیر فصلنامه «یوزنامه» و عضو هیات مدیره انجمن یوزپلنگ ایرانی از تجربیات خود در زمان مدیریت روابط عمومی انجمن گفت و به این موضوع پرداخت که «نقش رسانه در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی چیست و چه تاثیری می تواند داشته باشد؟»
وی رسانه را ابزار مهمی جهت دریافت حمایت های دولتی و مردمی برای حفاظت از حیات وحش دانست و با ذکر چند نمونه اهمیت ارتباط با رسانه های عمومی را مطرح و بر لزوم بیان اهمیت حفاظت از حیات وحش به زبان ساده تاکید کرد.
این سمینار یک شنبه 1 مردادماه در فرهنگسرای رسانه تهران و با حضور فعالین محیط زیست و گردشگری برگزار شد.