انجمن یوزپلنگ ایرانی چهاردهمین سمینار حیات وحش را با حضور 30 نفر از علاقمندان و کارشناسان برگزار کرد. این نشست در روز دوشنبه 16 دی ماه در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار شد.

در بخش اول دوسخنران به ارائه مطالب خود پرداختند. ابتدا آقای محمد عظیمی به اهمیت آموزش محیط زیست و رعایت استانداردها از سنین ابتدایی پرداختند. برای این کار در پژوهشی از یک سری نشانگرها استفاده کرده اند تحت پروژه 2061 که مربوط به استانداردهای آموزش علوم می باشد. این استانداردها در سال 1985 توسط انجمن پیشبرد علوم آمریکا به چاپ رسیده است که طی سالهای بعد، اصلاحاتی در آن انجام گرفته است. پایان نامه کارشناسی ارشد آقای مهدی غلامی در همین زمینه است که بخش دوم این سخنرانی را تشکیل داد. موضوع پایان نامه ایشان ” تحلیل محتوای کتاب های علوم اول تا چهارم ابتدایی بر اساس نشانگرهای سواد زیست محیطی- پروژه 2061” بوده است.

مسائل زیست محیطی در عصر حاضر و نقش انسان در این بحران ها به دلیل عدم آگاهی است که عدم آگاهی هم به سبب نقص در سیستم آموزشی می باشد و به دلیل اینکه در آموزش رسمی، مهمترین نقش را مدرسه ایفا می کند و دوره ابتدایی از سطوح حساس در تعلیم و تربیت است، بررسی کتاب های دوره ابتدایی مورد پژوهش قرار گرفته است. در این مطالعه 27 نشانگر سواد زیست محیطی از استانداردهای پروژه 2061 استخراج شده و به عنوان معیار قرار گرفته است. از این تعداد نشانگر شماره 15 یعنی ( هزینه ها و فواید تعامل جوامع انسانی با محیط زیست) و شماره 23 (شناسایی منابع طبیعی اساسی برای حفظ حیات) با اهمیت ترین نشانگرها و دو نشانگر شماره 22 یعنی (تمایز بین نیازهای اساسی و خواسته های انسان) و 27 (برشمردن گیاهان، حیوانات و مکان های مورد علاقه و دلیل اهمیت آنها)  کم اهمیت ترین نشانگرها بوده اند. در نهایت این نتیجه به دست آمده است که در کتاب های علوم کودکان ما بیشترین اهمیت در مورد محیط زیست، به فواید آن برای انسانها مربوط می شود یعنی ما در مهمترین و حساس ترین سال های آموزشی سعی در نگرش انسان محور و مصرف گرا نسبت به محیط زیست در دانش آموزان داریم!!

در بخش بعد آقای علیرضا زمانی از ” تنوع زیستی عنکبوت های دارای اهمیت پزشکی در ایران صحبت کردند. بر اساس گفته های او 44000 گونه عنکبوت در دنیا وجود دارد که حدود 500 گونه از آنها در ایران زندگی می کنند. 6 گونه که (دوجنس) از آنها سمی اند و به همین دلیل دارای اهمیت پزشکی. اولین جنس عنکبوت های بیوه هستند با 5 گونه ( بیوه قهوه ای، بیوه سیاه، بیوه مدیترانه ای، بیوه داهل و پشت سرخ). زهر این گونه عنکبوت ها عصب گرا بوده و فرد پس از گزش درد شدیدی را احساس می کند زیرا بر اعصاب تاثیر خود را میگذارد. پادزهر های تهیه شده برای این گونه ها جان افراد زیادی را تاکنون نجات داده است.

جنس دوم، عنکبوت های منزوی هستند که تنها یک گونه از آنها در ایران وجود دارد. زهر این عنکبوت ها عموما بافت گراست (تا حدودی عصب گرا و خون گرا) و فرد پس از گزش متوجه آن نمی شود. قرار داشتن این عنکبوتها با انسان در محیط مشترک، متوجه نشدن انسان از گزیده شدن و تاثیر پادزهر تنها تا 12 ساعت پس از گزش خطرناک بودن این گونه را چند برابر می کند. متاسفانه عنکبوت ها مورد بی توجهی در حفاظت قرار دارند. این را باید در نظر گرفت که این گونه ها از 400 میلیون سال پیش تکامل یافته اند و حق حیات دارند. امروزه تخریب زیستگاه و چرای بی رویه دام جمعیت های آنها را به شدت مورد آسیب و نابودی قرار داده است.

این نشست ها ماهیانه با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت زیست بوم برگزار می گردد.

چهاردهمین سمینار حیات وحش