[dt_fancy_image type=”image” image=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2014/02/14.jpg” lightbox=”true” style=”2″ width=”270″ padding=”10″ margin_top=”0″ margin_bottom=”0″ margin_left=”0″ margin_right=”0″ align=”center” animation=”none”]

آموزش محیط زیست فرايندی است که به گسترش اطلاعات افراد در زمينه اثرات ناشی از فعاليتهای بشر بر محيط زيست کمک می­کند و اين مسئله موجب ترغيب افراد به حفظ محيط زيست و بهبود کيفی شرايط زيست­محيطی هنگام تقابل نيازهای بشری و محيط زيست می­گردد. به طور مطلوب آموزش محيط زيست بايد همه سطوح و سنين را در برگيردو ايجاد احساس مسئوليت در عموم مردم برای دستيابی به محيط زيستی سالم در حال حاضر و تعهد به حفظ محيط زيست برای نسل­های آينده امری بسيار مهم است. در این میان استانداردهایی برای آموزش باید رعایت شود که برای اطلاع دقیق از آنها از جناب آقای محمد عظیمی و آقای مهدی غلامی دعوت شده است تا در بخش نخست این سمینار در مورد موضوع “استانداردهای آموزش محیط زیست (با مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب های علوم اول تا چهارم ابتدایی بر اساس نشانگرهای سواد زیست محیطی- پروژه 2061) برای حاضرین صحبت کنند.

در بخش دوم از عنکبوت ها صحبت خواهد شد.عنکبوت ها در همه جا و تمامی نقاطی که انسان در آنجا زندگی و یا کار می کند حضور دارند. ظاهر ترسناک و بد هیبت برخی از آنها باعث گردیده تا مردم عقاید نادرستی در موردشان پیدا کنند. در حالیکه به جز گونه های محدودی، بقیه نه تنهابرای انسان بی آزار هستند بلکه در کنترل آفات کشاورزی و … نقش مفیدی دارند. در ایران گونه هایی از عنکبوت های سمی زیست می کنند که میتوان از آنها در پزشکی و درمان بیماریها استفاده کرد. آقای علیرضا زمانی در بخش دوم به “تنوع زیستی عنکبوت های دارای اهمیت پزشکی در ایران خواهد پرداخت تا  کمی از خلاء اطلاعات موجود کاسته شود.

این سمینار در روز دوشنبه 16 دی ماه 1392در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد. از علاقمندان درخواست می شود تا حضور خود را درتماس با دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی در ساعت اداری اعلام نمایند.