چهارمین سمینار حیات وحش در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی در روز یکشنبه 17 دی  ماه 1391 برگزار گردید. حدود 40 نفر از کارشناسان، دانشجويان و علاقمندان حیات وحش در این سمینار حضور بهم رساندند.

در اين سمينار، نتایج دو پژوهش در زمینه ی خفاش های گوش بلند و رژیم غذایی پلنگ در شمال ایران برای حاضرین ارائه گردید. بخش نخست توسط آقای دکتر اشرفی از اساتید دانشگاه تهران با مقاله ای تحت عنوان “جدایی آشیان بوم شناختی خفاش های گوش بلند: راهکارهایی برای حفاظت” ارائه شد. در این پژوهش سعی گردیده بود که ابتدا سه گونه خفاش گوش بلند در کشور سوئیس شناسایی شده و سپس آشيان غذايی آنها به طور جداگانه توسط بررسی محتویات فضولات مشخص شده است. تغذیه غالب این سه گونه از شب پره ها و هم بوم بودن هر سه، از نتايج حاصل از این پژوهش است.

در بخش دوم، خانم مهندس شعربافی به ارائه دستاوردهای مقاله ای با عنوان “ارزیابی مقایسه ای ترکیب رژیم غذایی پلنگ در دو منطقه ی حفاظت شده در شمال ایران” پرداخت. این پژوهش در دو منطقه ی پارک ملی گلستان و منطقه ی حفاظت شده ی البرز مرکزی انجام شده است. با استفاده از روش تجزیه ی سرگین و در مواردی بررسی محتویات معده ی پلنگ، نوع طعمه های این گونه بررسی شده است. در بررسی ها این نتیجه حاصل شد که بیشترین طعمه ی پلنگ در پارک ملی گلستان، گراز (گراز های شکار شده اغلب نابالغ بوده اند) و در البرز مرکزی کل و بز و دام بوده است.

چهارمین نشست حیات وحش در ساعت 19 به پایان رسید. این نشست به صورت ماهیانه با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت خبری “زیست بوم” برگزار می شود.

 

IMG_9168.JPG

IMG_9182.JPG

IMG_9175.JPG

IMG_9188.JPG