در آستانه هفته محیط زیست، کارشناسان آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی با حضور در همایش «محیط زیست، بستر حیات»، در تاریخ 18 خرداد 90، تجربیات خود را در زمینه آموزش محیط زیست، در اختیار معلمان شهر تهران قرار دادند. در این همایش که توسط دفتر موزه و ذخاير ژنتيکی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شده بود، حدود 60 نفر از معلمان شهر تهران حضور داشتند. این همایش به منظور آموزش معلمان در خصوص تنوع زیستی ایران و استان تهران ترتیب داده شده بود. کارشناسان انجمن در کنار آموزش‌های کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست، با در اختیارگذاری تجربیات آموزشی خود از سال 81 تاکنون، به معلمان نشان دادند که چگونه می‌توانند این‌گونه مطالب را در کلاس‌های درسی خود آموزش دهند. در همین راستا، سرفصل‌های زیست محیطی درون کتاب‌های درسی، از اول دبستان تا دبیرستان مرور و سپس چندین روش آموزشی معرفی شد. این انتقال تجربه با معرفی چندین کتاب مفید برای آموزگاران پایان گرفت. کتاب‌هایی مانند «مجموعه علم چیست؟» از انتشارات  فنی ایران، «کتاب گیاهان شهر ما»، تالیف گروه آموزش موسسه اندیشه انسانشهر، «کتاب طبیعت در کلاس درس» که تالیف گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی است و به زودی توسط انتشارات فنی ایران چاپ می‌شود و غیره. این کتاب‌ها با ارائه طرح درس‌های آموزشی، به آموزگاران کمک می‌کنند تا در ارتباط با محیط زیست و تنوع زیستی آموزش دهند.

گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی، در تاریخ 7 خرداد 90، کارگاه آموزشی دیگری با همین عنوان در خانه کتابدار برگزار نمود. در این کارگاه آموزشی که اعضای گروه ترویج خانه کتابدار حضور داشتند، ضمن آشنا شدن با مفاهیم تعریف محیط زیست، دلایل حفاظت از تنوع زیستی، روش‌های مختلف آموزش محیط زیست نیز به آنان ارائه شد. در انتهای این کارگاه، چگونگی ترکیب آموزش محیط زیست و ترویج کتابخوانی با این مربیان مرور گردید.

لازم به ذکر است، مطالب ذکر شده در این سخنرانی‌ها، تنها منحصر به تجربیات گروه آموزش یوزپلنگ ایرانی نبوده است. برای تنظیم مطالب ارائه شده، از تجربیات آموزشی موسسات غیردولتی و دولتی دیگر، مانند: جبهه سبز ایران، موسسه اندیشه انسانشهر، مرکز مشارکت‌های زیست محیطی شهرداری منطقه 7 و انجمن نیکوکاری رهاورد مهر و دانش استفاده شد.

 

SCN_0001 (2)

SCN_0002 (2)

 SCN_0003 (2)