گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی در روز 17 مرداد ماه 94 به مرکز آموزشی متوسطه دوره اول فرزانگان ۴ رفت تا کارگاه آموزشی «زمین، سیاره زنده» را برای پایه هفتم  دوره متوسطه اجرا نماید. در این برنامه آموزشی 4 ساعته دانش‌آموزان با انجام فعالیت‌های کارگاهی، گروهی، بازی، گفتگو و تحلیل و مشاهده فیلم با گونه‌های در حال انقراض ایران، نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه‌ها و عوامل موثر بر غنای تنوع‌زیستی آشنا شدند. محتوای این برنامه آموزشی متناسب با محتوای فصل ۶ کتاب علوم اجتماعی پایه هفتم متوسطه دوره اول طراحی و اجرا شده است. این کارسوق سال گذشته نیز در مدرسه فرزانگان 4 اجرا و مورد استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدرسه قرار گرفته بود. گروه آموزش انجمن امیدوار است بتواند این برنامه آموزشی را در دیگر مدارس تهران و شهرستان ها اجرا نماید.