کارسوق زمین سیاره زنده در 15مهر ماه 95، بار دیگر در مرکز آموزشی متوسطه دوره اول فرزانگان ۴ اجرا شد. این کارسوق با دارا بودن ابزار و فعالیت های جذاب در قالب شش ایستگاه مختلف، به آموزش مفاهیم اکوسیستم، ارتباطات اکولوژیکی و اهمیت حفظ تنوع زیستی برای دانش آموزان پرداخت.

 

 

در ایستگاه «پازل حیات» دانش آموزان با یافتن ارتباط میان عناصر مختلف یک زیستگاه، اکوسیستم آن را تحلیل می کنند و اهمیت وجود هر جزء این اکوسیستم را درک میکنند.

DSC_0087DSC_0014

 

در ایستگاه «فضا برای گونه ها» دانش آموزان به نمایندگی از گونه های جانوری و عوامل تهدید آنها، در فضای طراحی شده به دنبال غذا می روند و سعی در بقای خود میکنند.

DSC_0049DSC_0042

 

ایستگاه «بگرد و پیدا کن» دانش آموزان را با مفهوم سازگاری آشنا می کند، به این ترتیب که آنها از میان کارتهایی که نشان دهنده اعضای بدن مختلف هستند، مواردی که باعث سازگاری بیشتر جانور مورد پرسش به محیط مورد نظر می شود را انتخاب کرده و آنرا تحلیل میکنند.

DSC_0029 DSC_0024

ایستگاه «تنوع زیستی، نمک زندگی!» نظر دانش آموزان در مورد ضرورت حفظ تنوع زیستی را جویا می شود. آنها با ایستادن زیر کارت حاوی جمله ای که به نظرشان نزدیک تر است، دلایل خود را تحلیل میکنند.

DSC_0114 DSC_0225

 

دانش آموزان در ایستگاه «به جانوران دست بزن» با چند گونه پستاندار، پرنده و خزنده آشنا می شوند و در مورد برخی شایعات رایج درباره حیوانات آگاهی پیدا می کنند. در این ایستگاه به مفاهیمی چون گونه مهاجم پرداخته می شود و امکان یا عدم امکان نگهداری برخی گونه ها بعنوان حیوان خانگی بررسی می شوند.

photo_2016-10-06_22-20-28 DSC_0202

 

در ایستگاه «ماموریت نجات» دانش آموزان عوامل تاثیر گذار مثبت و منفی در بقای پنج گونه در خطر انقراض در ایران را از هم تشخیص دهند و تحلیل خود را توضیح می دهند.

DSC_0010 DSC_0236

 

در زمان استراحت در نظر گرفته شده در میانه‌ی این کارگاه، فیلم آموزشی پخش شد و پس از پایان برنامه، از دانش آموزان درمورد هر ایستگاه نظرسنجی به عمل آمد.

DSC_0257 DSC_0119

 

کارسوق زمین سیاره زنده یکی از خدمات بخش آموزش و مشارکت های مردمی انجمن یوزپلنگ ایرانی است که زیر نظر «گروه ابزار و برنامه های آموزشی» برای دانش آموان دوره اول متوسطه، بویژه پایه هفتم طراحی شده است.