کاروان نمایش انجمن یوزپلنگ ایرانی فصل زمستان را در باغ وحش تهران خواهد گذراند. این گروه در ادامه اجراهای خود در روستاها و شهرهای مختلف ایران، در روزهای پایانی هر هفته، به جز ایام سوگواری، در باغ وحش تهران، دو نمایش «دردسرهای یوزپلنگی» و «پلنگ ایرانی» را اجرا خواهد نمود. همچنین در کنار نمایش، اجرای بازی‌ها و فعالیت‌های آموزشی مرتبط با گربه‌سانان ایران نیز در نظر گرفته شده است. محل اجرای نمایش و بازی‌های آموزشی در کنار قفس‌های گربه‌سانان است، تا بازدیدکنندگان در کنار مشاهده این مخلوقات زیبا، با ویژگی‌های زیستی، زندگی، نیازها و خطراتی که نسل آنان را تهدید می‌کند، آشنا شوند. مخاطب برنامه‌های مذکور علاوه بر کودکان، والدین و بزرگسالان بازدیدکننده از باغ وحش تهران نیز هستند.

از دهه 70 تاکنون، دیگر باغ وحش‌ها محلی برای نگه‌داری و نمایش حیوانات نیستند، بلکه بهانه‌ای برای پیوند دوباره انسان با طبیعت و آموزش هستند. متاسفانه باغ وحش‌های کشور ما ایران با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارند. باغ وحش تهران طی چندین ماه گذشته با انجام تغییراتی در ساختار قفس‌ها و نگهداری حیوانات به سمت اصلاح وضع موجود و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی حرکت کرده است. توجه به مسایل و برنامه‌های آموزشی نیز یکی دیگر از حوزه‌های مهم در مسیر مذکور است. انجمن یوزپلنگ ایرانی امیدوار است، با حضور کاروان نمایش در باغ وحش تهران و اجرای فعالیت‌های آموزشی، علاوه بر حرکت در مسیر اهداف خود، به باغ وحش تهران، به عنوان بزرگترین باغ وحش ایران کمک نماید تا قدمی دیگر در مسیر بهبود وضعیت خود و نزدیک شدن به استانداردهای جهانی بردارد.کاروان نمایش انجمن، علاوه بر اجراهای هفتگی در باغ وحش تهران، برنامه‌های دیگری نیز در دستور کار خود دارد که به تدریج اطلاع‌رسانی خواهند شد.

1-Taher Del 2-Taher Del