کارگاه آموزشی “آشنائی با پلنگ ایرانی” برای اعضای انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار شد. اين کارگاه که روز دوشنبه 28 دی ماه در محل دفتر اين انجمن برگزار گرديد، مطالبی در زمینه رده بندی و تکامل، پراکنش، مشخصات، زیستگاه و ویژگیهای اکولوژیکی، مرگ و میر و تهدیدات پلنگ در آن بیان شد.

لازم به ذکر است که سال آینده براساس تقويم شمسی سال پلنگ نام دارد و این کارگاه با هدف آشنائی بیشتر  اعضا با این گونه ارزشمند برگزار گرديد. انجمن يوزپلنگ ايرانی به بهانه فرا رسیدن این سال، وضعیت نگران کننده پلنگ ايرانی در کشور و همچنین با استفاده از تجربه هایی که از سال ها پژوهش در رابطه با این گربه سان در نقاط مختلف کشور، برنامه هایی را به منظور حمایت از پلنگ ایرانی در دست اجرا دارد. این برنامه ها در جهت تنویر افکار عمومی بوده و هدف از اجرای آنها شناساندن پلنگ به طیف های مختلف اجتماع و حساس ساختن مردم نسبت به وضعیت آن در کشور خواهد بود.