گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی در روزهای 5 و 12شهریور ماه 93 به مرکز آموزشی متوسطه دوره اول فرزانگان 4 رفت تا کارگاه آموزشی «زمین، سیاره زنده» را برای دو پایه هفتم و هشتم دوره متوسطه اجرا نماید. در این برنامه آموزشی 5 ساعته دانش‌آموزان پایه ششم و هشتم با انجام فعالیت‌های کارگاهی، گروهی، بازی، گفتگو و تحلیل و مشاهده فیلم با گونه‌های در حال انقراض ایران، نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه‌ها و عوامل موثر بر غنای تنوع‌زیستی آشنا شدند. محتوای این برنامه آموزشی متناسب با محتوای فصل ۶ کتاب علوم اجتماعی پایه هفتم متوسطه دوره اول طراحی و اجرا شده است و در این اجرا نیز مورد استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدرسه قرار گرفت.

گروه آموزش انجمن امیدوار است بتواند این برنامه آموزشی را در مدارس دیگر نیز اجرا نماید.