گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی در آخرین روزهای سال 1392، به مرکز آموزشی سما (1) رفت تا بخشی از کارگاه آموزشی «زمین؛ سیاره زنده» را اجرا نماید. این کارگاه به منظور آموزش دانش‌آموزان در خصوص تنوع‌زیستی، اکوسیستم‌ها، دلایل حفاظت از تنوع زیستی و عوامل تهدید گونه‎های در حال انقراض طراحی شده است. برنامه مذکور در تاریخ 19 اسفند ماه 1392 برای دانش‌آموزان برای دانش‌آموزان پایه هفتم این مرکز آموزشی اجرا شد. محتوای این برنامه آموزشی متناسب با محتوای فصل ۶ کتاب علوم اجتماعی پایه هفتم متوسطه دوره اول طراحی و اجرا شده است و در این اجرا نیز مورد استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدرسه قرار گرفت.