کارگاه شناسایی پوشش گیاهی با تاکید بر معرفی گونه های شاخص گیاهی زیستگاه یوزپلنگ ایرانی، روز دوشنبه در دفتر انجمن یوزپلنگ ایرانی و با حضور اعضای انجمن برگزار شد.
در این کارگاه که به مدت 3 ساعت به طول انجامید، مهندس مجید اسکندری ابتدا در ارتباط با زیستگاه های کنونی یوزپلنگ در ایران که بیشتر در مناطق مرکزی ایران قرار دارند، توضیحاتی ارائه کردند و سپس به معرفی درختچه های که جهت کمین و پناه یوزپلنگ مناسب هستند پرداختند.
ارائه توضیحات کامل و کاربردی همراه با نمایش تصاویر گیاهان و پرسش و پاسخ و گفتگو در مورد اعتقادات رایج در مناطق مختلف در مورد گیاهان، از نکات مثبت این کارگاه آموزشی بود.
در پایان راهنمایی های عملی در جهت نمونه برداری از گیاهان برای تحقیقات علمی توسط مهندس اسکندری ارائه گردید.
لازم به ذکر است برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه اعضا انجمن یوزپلنگ ایرانی از نیمه دوم سال جاری از سر گرفته شده است و در موضوعات متنوع ادامه خواهد داشت.