در نمایشگاه محیط زیست امسال، با پروژه های حفاظتی انجمن از نزدیک آشنا شوید.
یکی از مهم ترین پروژه های فعال انجمن یوزپلنگ ایرانی، پروژه پایش جمعیت یوزپلنگ آسیایی در سرزمین ما ایران است. مهم ترین ابزار در این پروژه دوربین های تله ای هستند.
به جهت آشنایی بیشتر اعضای انجمن و علاقمندان حیات وحش با نحوه کار دوربین های تله ای، نحوه کار با این ابزار و چگونگی عکس برداری دوربین ها و نمایش آن ها در غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی در نمایشگاه محیط زیست به صورت عملی نمایش داده می شود.
در طول برگزاری نمایشگاه در هر روز دو بار در ساعات 11 و 14 دوربین ها کار گذاشته می شوند، عکس می گیرند و بازدیدکنندگان می توانند نحوه ثبت و استخراج عکس ها را تجربه کنند.