تصویر یارقلی- تابستان 1397

در این سالها بارها در خبرهای رسیده از پناهگاه حیات وحش میاندشت نام یارقلی را شنیده ایم. حضور این یوزپلنگ نر از سال 92 توسط دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی ثبت شد و تا آخرین پایش این زیستگاه در تابستان امسال همچنان از مقابل دوربین ها عبور کرده و حضور و سلامت خود را به همگان اعلام کرد.

همزمان با ثبت عکس توله های یک ساله میاندشت و مادرشان در سال 92، تصویر یارقلی هم در زیستگاه برای اولین بار ثبت شد. اگر فرض کنیم همان سال حداقل یک سال می‌داشت، با این حساب این یوزپلنگ نر الان حداقل 6 سال سن دارد و سیر حضورش در عکسها، در این سالها نشان میدهد که ظاهرا تبدیل به نر غالب منطقه شده و توانسته از پس تهدیدهای متعدد جان سالم به در ببرد. سیر این ثبت ها توسط دوربین های تله ای انجمن سال های 92، 93، 94، 95 و 97 بوده است.

در این میان هرگز نمی توان از زحمات محیط بانان منطقه در سالم ماندن این یوزپلنگ چشم پوشی کرد و این اصل را ثابت می کند که همواره حضور فعال و مجهز محیط بانان در منطقه مستقیما با بقای یوزپلنگ ها در ارتباط است. همچنین حمایت حامیانی همچون موسسه حقوقی مهاجرت پلاس در کمک به ثبت این تصاویر شایسته تقدیر است.

موسسه مهاجرت پلاس