جمعی از خبرنگاران فعال در حوزه ی محیط زیست و نمایندگان رسانه های جمعی به دعوت انجمن یوزپلنگ ایرانی به دیدار کوشکی، یوزپلنگ ایرانی که در شرایط نیمه اسارت زندگی میکند رفتند.
هدف از این تور خبری که با حمایت مالی موسسه ایران برگزار شد، آشنایی بیشتر اصحاب رسانه با طرح های حفاظتی انجام گرفته برای یوزپلنگ ایرانی بود که یک نمونه از آن ها در پناهگاه حیات وحش میاندشت حمایت مالی موسسه ی مطبوعاتی ایران توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی در حال انجام است.
بازدید میدانی از پروژه ی پایش یوز شامل سرکشی به دوربین های تله ای انجمن ، آبشخورهای تازه ساز و مشاهده ی زیستگاه یوز ایرانی از برنامه های انجمن برای نمایندگان رسانه های جمعی در این سفر بود.
خبرنگاران در این سفر همچنین با شرایط نگهداری یوزپلنگ ایرانی در شرایط نیمه اسارت، مشکلات برنامه ی تکثیر یوز و نیز وضعیت محیط بانان منطقه آشنایی پیدا کردند.
همچنین بخشی از مشکلات و معضلات یوز مانند تامین آب، راهسازی غیر اصولی و عبور جاده از قلمرو طبیعی یوزپلنگ و همچنین عدم آگاهی کافی جوامع محلی از اهمیت و جایگاه این گوشتخوار در چرخه ی زیستی در این سفر برای خبرنگاران بازگو شد.