با هدف معرفی سال 2010 به عنوان سال جهانی تنوع زیستی، انجمن حافظان محیط زیست بخش بادرود با همکاری و هماهنگی کانون گردشگری آراد، انجمن یوزپلنگ ایرانی، سازمان حفاظت محیط زیست، هیات کوهنوردی بخش بادرود و کانون دوستداران محیط زیست دانشگاه شهید رجایی تهران در نظر دارد همایش کويرنوردی از قلعه کرشاهی بادرود تا قصر بهرام گرمسار برگزار نمايد. طول اين مسير 130 کیلومتر بوده که از تاریخ 2/2/89 تا 5/2/89 به مناسبت روز زمین پاک و در حمایت از گربه سانان بیابان مرکزی ایران پيموده خواهد شد.

سال 2010  از طرف سازمان ملل سال جهانی تنوع زیستی نامگذاری گردیده است. این پاسداشت یک ساله فرصتی مناسب جهت ترویج آگاهی و شناخت موضوع تنوع زیستی می باشد. گروههای فعال محیط زیست زیادی در سراسر جهان همگام با جوامع جهانی در حال اقدام در خصوص این موضوع می باشند.

آدرس وب سايت گروه های همکار جهت اطلاعات بيشتر:

  • www.aradclub.ir
  • www.efcsrttu.blogspot.com
  •