از یک گرگ خاکستری ملانیستیک (سیاه) در پناهگاه حیات وحش انگوران زنجان توسط دوربين های تله ای ايرانی عکس گرفته شد. در گذشته گزارشات پراکنده ای از سرتاسر کشور در مورد مشاهده گرگ سیاه داده می شد اما چنين پديده نادری کمتر به وسیله یک عکس ثابت شده بود. تصویر این حیوان غیرعادی بوسیله دوربینهای تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی در پناهگاه حیات وحش انگوران در غرب استان زنجان گرفته شد.

این پژوهش با همکاری اداره محیط زیست زنجان انجام شده و بخشی از تحقیق در مورد گونه سیاه گوش برای یافتن اطلاعات پایه ای از اکولوژی و وضعیت این گربه ناشناخته در ایران است. دوربين های تله ای ابزار کارامدی برای انجام اين گونه مطالعات بوده و هر سیاه گوش عکس گرفته شده را می توان براساس بوسیله الگوهای پوشش منحصربه فرد خود شناسائی نموده و در نتیجه حداقل جمعیت برآورد می شود. عکس گرفته شده از گرگ ملانیستیک (سیاه) رخدادی غیرمنتظره در طول بازدیدهای منظم برای جستجوی سیاه گوش در این منطقه بود.

 

تصاوير دوربين های تله ای در پناهگاه حيات وحش انگوران

 

نصب دوربين تله ای در مسيرهای گدار گوشتخواران