غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی در سالن 8 نمایشگاه بین المللی تهران، امسال نیز مانند سال های گذشته میزبان حامیان، اعضا و علاقمندان محیط زیست بود. معرفی فعالیت ها و پروژه های انجمن و گزارش وضعیت فعلی یوزپلنگ در کشور محور اصلی فعالیت های انجمن در نمایشگاه امسال بود. شما را دعوت می کنیم به مشاهده گزارش تصویری از نمایشگاه امسال…

عکس ها از: امیرعلی بختیاری، نگار فاضلی، محمدعلی رضوانی