گزارش تصویری از روز برگزاری مراسم دومین دوره اهدای جایزه یحیی را از نگاه امیرعلی بختیاری ببینید.