گزارش تصویری از مراسم دومین دوره جایزه یحیی – 1

0
308

گزارش تصویری از روز برگزاری مراسم دومین دوره اهدای جایزه یحیی را از نگاه امیرعلی بختیاری ببینید.