غرفه انجمن یوزپلنگ ایرانی در سالن 41 نمایشگاه بین المللی تهران، امسال نیز مانند سال های گذشته میزبان حامیان، اعضا و علاقمندان محیط زیست بود. معرفی فعالیت ها و پروژه های انجمن، شبیه سازی یوز و زیستگاهش با استفاده از واقعیت افزوده و گزارش وضعیت فعلی یوزپلنگ در کشور محور اصلی فعالیت های انجمن در نمایشگاه امسال بود. شما را دعوت می کنیم به مشاهده گزارش تصویری از نمایشگاه امسال…