گزارش تصویری سومین دوره جایزه یحیی

0
278

گزارش تصویری از روز برگزاری مراسم سومین دوره اهدای جایزه یحیی را از نگاه زینب ابراهیم‌نواز و احسان جنتی ببینید.