گزارش عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۷
گزارش عملکرد انجمن در سال ۱۳۹۷

فعالیت‌های انجمن در سال گذشته به حفاظت مستقیم در زیستگاه متمرکز بود. علاوه بر پژوهش که پایه و اساس همه‌ی گام‌های ما بوده و هست، هر سال سعی تیم انجمن یوزپنگ ایرانی بر آن بوده که برنامه‌ها و فعالیت‌های بیشتری از جنس حفاظت مستقیم انجام دهند.
در گزارش عملکرد سال ۱۳۹۷، سه بخش عمده ارائه شده است:
۱- برنامه‌های زیستگاهی
۲- برنامه محیط بان
۳- برنامه یوزپلنگ آسیایی
از دیگر نکات قابل توجه در این گزارش، مقالات منتشر شده ای است که یا توسط اعضا انجمن نگارش شده یا انجمن در انتشار آنها نقش داشته است (به طور مثال، اطلاعات در اختیار نگارندگان قرار داده است).
همچنین در این گزارش سعی شده است با استفاده از QR Code برای موارد مختلف، خواننده را به لینکی با توضیحات بیشتر ارجاع دهد.
لازم است از همکاران استانی، ادارات کل، محیط بانان و سمن‌های استانی که در سال ۹۷ همراه و همپای انجمن یوزپلنگ ایرانی بودند، تشکر ویژه داشته باشیم.
همینطور از حامیان مالی پروژه‌ها که در گزارش نیز آمده است، قدردانی می‌کنیم.

گزارش عملکرد انجمن، برای فعالیت‌های سال ۱۳۹۷ از اینجا قابل دریافت است.