سال گذشته زیستگاه‌های شمالی یوزپلنگ شامل ذخیره‌گاه زیست کره توران و پناهگاه حیات وحش میاندشت توسط دوربین های تله ای انجمن یوزپلنگ ایرانی پایش شدند. این مطالعه حدود ۱۲۰ روز به طول انجامید که نتایج آن در گزارش منتشر شده، شرح داده شده است. از آنجایی که دوربین های تله ای در محدوده پارک ملی تا پایان سال ۱۴۰۰ فعال بودند، اطلاعات حضور یوزپلنگ ها بر اساس نتایج دوربین ها تا پایان سال ۱۴۰۰ استفاده شده است.
این گزارش حاصل یک همکاری بین تیم کارشناسی انجمن و محیط بانان و مدیران سازمان حفاظت محیط زیست بوده است و انجمن بر خود واجب می داند تا از همه افراد و نهادهایی که در انجام این مطالعه همکاری داشته اند، علی الخصوص محیط بانان دلسوز زیستگاه‌های یوز قدر‌دانی کند.