پنجمین سمینار حیات وحش در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران با حضور بيش از 60 نفر از علاقمندان و کارشناسان در تاریخ 7 بهمن 1391 برگزار گردید.

نتایج تحقیقاتی در زمینه ی گلسنگ های ایران و حفاظت از پلنگ برفی در ارتفاعات پامیر افغانستان به ترتيب توسط دکتر سهرابی و دکتر اوستروفسکی ارائه گردید.

“تنوع زیستی گلسنگ های ایران” موضوع نخستی بود که توجه حضار را به خود جلب کرد زیرا در ایران به اهمیت و نقش اساسی که گلسنگ ها در حفاظت از محیط زیست و نگه داشت آن دارند کمتر توجهی می شود. اینکه مجموعأ 8% از سطح کره ی زمین از گلسنگ پوشیده شده و حدود 2000 گونه از آن را در ایران داریم که هنوز بسیاری از آنها ناشناخته مانده اند.

نشان دادن تغییرات اقلیمی و آلودگی هوا، کنترل گیاهان هرز، جلوگیری از فرسایش خاک در نتیجه کنترل ریزگردها، استفاده در داروسازی رنگرزی تنها تعدادی از خواص گلسنگ ها می باشد که از چشم تمامی ما پنهان مانده است. در انتها دکتر سهرابی معرفی مختصری از وب سایت تخصصی گلسنگ های خود به همراه کلیدهای شناسایی ودیگر بخشهای مفید آن برای حضار ارائه دادند.

در بخش دوم آقای دکتر استفان اوستروفسکی از انجمن حفاظت از حیات وحش آمريکا از فعالیت های حفاظتی سال های گذشته با موضوع “حفاظت از پلنگ برفی در ارتفاعات پامیر افغانستان” صحبت کردند. این فعالیت ها از آموزش جوامع محلی، بالا بردن سطح بهداشت و رفاه در زندگی آنها و آموزش محیط بانان شروع شده و در نهایت به حفظ پلنگ برفی و طعمه های آن ختممی شود. ابزارهایی مانند دوربین تله ای و راديوتله متری برای برآورد جمعیت در بخش حفظ گونه های مورد نظر استفاده شده است. در نهایت ایشان برای انجام کارهای حفاظتی نکاتی را بیان کردند، اینکه “زیاد فکر کنید، تیمی کار کنید و خلاق باشید”.

نشست در ساعت 19.30 به پایان رسید. این سمینار به صورت ماهیانه توسط انجمن يوزپلنگ ايرانی با همکاری انتشارات فنی ایران و سایت خبری زیست بوم برگزار می گردد.

 

IMG_4672.JPG

IMG_4718.JPG

IMG_4719.JPG

IMG_4731.JPG