براساس برنامه پایش یوزپلنگ آسیایی و پلنگ ایرانی در مناطق حفاظت شده استان یزد که از سال گذشته توسط اداره کل حفاظت محیط زیست یزد با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی درحال جریان است، در منطقه حفاظت شده بافق یزد درسال گذشته 11 پلنگ مختلف شناسایی شدند که شامل چهار ماده (یکی دارای یک توله، دیگری دارای دو توله و 2 ماده فاقد توله)، 2 نر بالغ و 2 نر جوان می شوند. بررسی ها نشان از آن دارد که یکی از ماده های فاقد توله نیز توسط دوربین های تله ای همراه با یک نر بالغ فیلمبرداری شده و احتمالا سومین ماده نیز درسال جاری، توله های خود را به دنیا آورده است.

برنامه پایش از دی ماه 1390 تا پایان پاییز 1391 نشان از آن دارد که ماده پلنگی که دارای دو توله بود، موفق به بزرگ نمودن هر دو توله خود
شده و براساس تصویری که آبان ماه سال جاری از آن گرفته شده است، توله ها از ماده کاملا جدا شده اند. نکته قابل توجه آنست که هر دو توله، ماده بوده و با فرض زنده ماندن چهار ماده پلنگ بالغی که در سال گذشته شناسایی شده اند، درحال حاضر حداقل 6 ماده پلنگ در این منطقه زیست می نماید. این برای نخستین بار در غرب آسیاست که حضور همزمان دو خانواده دارای توله در جمعیت های پلنگ مشاهده شده است. که نشان از ارزش منحصربفرد این منطقه برای حفاظت از پلنگ ایرانی می باشد.

پیش از این، صمیمی بخشدار مرکزی بافق این منطقه را فاقد ارزشهای لازم برای حفاظت دانسته و در مصاحبه خود اعلام نموده که “به عقیده ما این منطقه با دارا بودن حدود دو پلنگ و شش یوزپلنگ، ارزش زیست محیطی مهمی ندارد و هیچ ضرورتی نداشت که این منطقه را حفاظت شده اعلام نمایند”. درحالیکه مطالعات نشان از آن دارد که بزرگترین جمعیت پلنگ ایرانی در مناطق کویری مرکز ایران را باید متعلق به بافق دانست، بطوریکه تنها حضور شش ماده پلنگ در کمتر نقطه ای از کشور قابل انتظار است. درحال حاضر، این منطقه با چالش جدی برای احداث جاده روستایی دست و پنجه نرم می کند که باعث شده بسیاری از دوستداران محیط زیست نگران آینده دو گربه سان ارزشمند این منطقه، یعنی پلنگ ایرانی و یوزپلنگ آسیایی شوند.

 Bafq eight leopards.jpg