یوزنامه

خبرنامه رسمی انجمن یوزپلنگ ایرانی با نام یوزنامه از تابستان 1384 منتشر می شود. هدف از انتشار آن، اطلاع رسانی از فعالیتها و دستاوردهای مطالعات و اقدامات صورت گرفته به اعضا، علاقمندان و عموم مردم می باشد. این نشریه از ابتدای سال 1387، به صورت دوفصلنامه منتشر شده و نسخه الکترونیک تمامی شماره های آن از طریق همین وب سایت قابل دسترس می باشد. هزینه انتشار و توزیع این نشریه از محل تبلیغات آن و همچنین کمکهای مالی افراد علاقمند تأمین شده و برای بیش از 2000 نفر از علاقمندان، اعضا، کارشناسان و اساتید مختلف از سرتاسر کشور ارسال می گردد.

سردبیرهای یوزنامه از ابتدا: فاطمه حسینی زوارئی، احسان محمدی مقانکی، محمدصادق فرهادی نیا، محسن پور رمضانی، فاطمه شهبازی، محمد گائینی

سردبیر شماره بیست و دوم: محمد گائینی

آرشیو یوزنامه ها:

 

برای دریافت شماره های پیشین یوزنامه، هم چنین می توانید به پیشخوان یوزنامه مراجعه فرمایید.