انجمن دوستداران و حامیان محیط زیست شهر رفسنجان به مناسبت 9 شهریور، روز ملی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در نظر دارد با کمی تعجیل، در تاریخ هفتم شهریور ماه امسال با همکاری کانون پرورش فکری کودکان این شهر جهت اطلاع رسانی هرچه بیشتر کودکان و نوجوانان نسبت به این سرمایه ملی، برنامه هایی در قالب بازی، نمایش و نقاشی برگزار کند.

لازم به ذکراست طی دو هفته اخیر برگزاری چندین کارگاه آموزشی با موضوعیت یوزپلنگ و حیات وحش توسط مسئول کمیته آموزشی گروه دوستداران طبیعت رفسنجان، به آمادگی داوطلبین همکاری در روز هفتم شهریور افزوده است.

این برنامه روز هفتم شهریورماه 1393در پارک جوان (تقی آباد) شهر رفسنجان برگزار خواهد شد.

عکس از: آرشیو روز یوز