پوستر بیست و هفتمین سمینار حیات وحش

این روزها صحبت ها و نظرهای بسیاری در مورد وضعیت حفاظتی یوزپلنگ آسیایی در ایران به میان آمده است. برای دانستن بیشتر از آنچه اتفاق افتاده است، وضعیت کنونی و راه حل‌های پیش رو، آقای محمد صادق فرهادی ‌نیا نتایج تجربیات و مطالعات چند ساله خود را در این سمینار با عنوان  “انقراض از آنچه فکر می کنیم، به ما نزدیک تر است: آیا امیدی به بقای یوز در ایران هست؟” برای حاضرین ارائه خواهند داد.

این سمینار در روز سه شنبه 13 مهرماه 1395 در محل سالن اجتماعات انتشارات فنی ایران برگزار خواهد شد.