طی روزهای گذشته تصویری از دو یوزپلنگ در پناهگاه حیات وحش دره انجیر توسط یکی از محیط بانان این منطقه، آقای اکبر جعفرپور ثبت شده است.

طبق بررسی های انجام شده توسط کارشناسان انجمن یوزپلنگ ایرانی، یکی از یوزپلنگ ها اردلان و دیگری اردوان از سه برادر معروف منطقه هستند که از ابتدای دهه ۹۰ تصویربرداری می شوند اما در این بین نشانی از فرد جدید و یوزپلنگ ماده نیست. یوز دیگر به درستی قابل شناسایی نیست.

ما همچنان امیدواریم در آینده فرد جدید یا زادآوری در این منطقه به ثبت برسد.

photo_2017-06-24_14-15-20