انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری انجمن یوزپلنگ ایرانی، روز یوز امسال را در در جشنواره محیط زیست مشهد برگزار خواهد کرد.

این جشنواره در روزهای پنج شنبه و جمعه 6 و 7 شهریور ماه در کوهسنگی مشهد برگزار خواهد شد و انجمن یوزپلنگ ایرانی با برپایی غرفه هایی به معرفی یوزپلنگ، شرایط کنونی این گربه سان، مخاطرات موجود و نیز ارائه راهکارهایی در جهت رفع این تهدیدات خواهد پرداخت.

در این نمایشگاه همچنین غرفه هایی برای آشنایی کودکان با این سرمایه ملی برپا خواهد شد که شامل پخش کلیپ، گریم صورت و اهداء نشان یوزپلنگ ایرانی به کودکان خواهد بود.

شایان ذکر است انجمن علمی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه فردوسی در اختتامیه جشنواره محیط زیست در آموزه های رضوی که در تاریخ شانزده شهریور ماه در محل باغ شاهنامه مشهد برگزار می شود، غرفه ای با موضوع یوزپلنگ ایرانی برپا خواهد کرد.