عکس از: مائده احمدی
عکس از: مائده احمدی

گروه آموزش انجمن یوزپلنگ ایرانی در تاریخ ۱۱ بهمن ۹۲ به مدرسه متوسطه دوره اول فرزانگان ۵ رفت تا درباره تنوع‌زیستی، گونه‌های در حال انقراض و محیط زیست شهر تهران با دانش‌آموزان گفتگو کند. در این برنامه آموزشی ۸ ساعته دانش‌آموزان پایه هفتم، با انجام فعالیت‌های کارگاهی، گروهی، بازی، گفتگو و تحلیل و مشاهده فیلم با گونه‌های در حال انقراض ایران، نیازهای زیستی و عوامل تهدید برخی گونه‌ها​​، عوامل موثر بر غنای تنوع‌زیستی و همچنین عوامل تاثیرگذار آشنا شدند. محتوای این برنامه آموزشی متناسب با محتوای فصل ۶ کتاب علوم اجتماعی پایه هفتم متوسطه دوره اول طراحی و اجرا شد که مورد استقبال دانش‌آموزان و اولیای مدرسه قرار گرفت. گروه آموزش انجمن امیدوار است بتواند این برنامه آموزشی را در مدارس دیگر نیز اجرا نماید.