يک پلنگ كه در محل نگهداري مرغها در يكي از خانه هاي روستاي چالي در منطقه كوهستاني از توابع شيرگاه سوادكوه به دام افتاده بود، با استفاده از اسلحه بي هوشي، بي هوش و زنده گيري شد. اين توله پلنگ ماده كه در حين عمليات زنده گيري زخمي شده بود، به منظور بهبودي كامل به پناهگاه حيات وحش سمسكنده ساري منتقل شده وتحت درمان است. توله پلنگ مذکور بسيار پرخاشگر بوده و درحال حاضر در داخل يک قفس کوچک نگهداری می شود. نظر به آنکه اين پلنگ در مازندران زنده گيری شده، پيشنهاد می شود که نام آن “کيجا” گذاشته شود که در گويش مازندرانی به معنای “دختر” می باشد.

لازم به ذکر است که از سال 1379، يك پلنگ ايراني نر در موزه دارآباد تهران نگهداري مي شود که از بهشهر استان مازندران به اين موزه منتقل گرديد. نام اين پلنگ “ريکا” است که به معنای پسر می باشد. طی اين سالها تلاشهاي فراوانی از طرف مسئولين موزه مذکور برای آوردن جفت براي اين حيوان صورت گرفت، ليکن تا به امروز بدون نتيجه ماند. حتی تلاشهاي اندکی برای همکاری با باغ وحش مشهد که درحال حاضر يک پلنگ ايراني ماده دراختیار دارد، صورت گرفت، ولی نتيجه ای به دنبال نداشت. با زنده گيري اين توله پلنگ ماده چندماهه از سوادكوه مازندران که ديگر امكان رهاسازي آن در طبيعت وجود ندارد، به نظر می رسد که فرصت خوبی پيش آمده تا با انتقال اين توله ماده از مازندران به موزه دارآباد و جفت نمودن آن پلنگ نر مازندرانی بتوان گامی مهم درجهت تكثير اين زيرگونه در اسارت برای نخستين بار در کشور برداشت. البته اين بدان معنا نيست که توله های حاصله امکان رهاسازی در طبيعت را داشته باشند.

پلنگ ايراني در بيشتر باغ وحشهاي اروپا و آمريكا وجود دارد و از زيرگونه هاي مهم و پرطرفدار باغ وحش هاي آنها محسوب مي گردد، بطوريکه امروزه مديران اين باغ وحشها برنامه و مراقبتهاي ويژه ای برای نگهداری و تکثير اين زيرگونه اجرا می نمايند. بنابراين، تکثير آن در کشوری که اين پلنگ نام آنرا يدک می کشد (باتوجه به شرايط پيش آمده که اين پلنگ قابل رهاسازی در طبيعت نمی باشد)، راه حل منطقی برای سرنوشت اين ماده پلنگ جوان می باشد.