انجمن یوزپلنگ ایرانی به مانند سال های گذشته، و این بار در هجدهمین سالگرد تاسیس خود، گزارش دهی سالیانه فعالیت های انجمن به اعضا را وظیفه خود دانسته و صفحات پیش رو تلاشی است برای به اشتراک گذاری آن چه در انجمن در سال 1396 گذشته است با صاحبان اصلی آن.
بدون شک حجم فعالیت های انجام شده در سال 1396 به نسبت سال مشابه از نظر آماری کاهش داشته است چرا که بدنه اجرایی بسیار کوچک تر شده است. دلیل این انقباض، عبور از بحران مالی و سیاست ریاضت اقتصادی در انجمن بود. شرط بقا ما را مجبور کرد که بخش هایی از چارت سازمانی را غیرفعال کنیم و با حداقل توان تشکیلاتی به پیش رویم.
در عوض هیات مدیره توانمند و دلسوز با همراهی مشاور سازمانی خود، با صبر و حوصله امور را به پیش بردند و همگی امیدواریم سال های پیش رو سال های شکوفایی انجمن و رشد بیش از پیش فعالیت های حفاظتی در این سرزمین باشد.
گزارش عملکرد انجن یوزپلنگ ایرانی در سال 1396 را از اینجا می توانید دانلود کنید.