صفحه اصلی دستکاری در سرنوشت یوزپلنگان آسیایی جا به جایی یوزپلنگ ها به صورت دسنی در فراجمعیت های آفریقای جنوبی

جا به جایی یوزپلنگ ها به صورت دسنی در فراجمعیت های آفریقای جنوبی

مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا 2016
مقایسه تغییرات جمعیت یوزپلنگ آفریقایی از سال 1975 تا  2016
دلایل مرگ و میر یوزپلنگ آفریقایی در فراجمعیت‎ها