برنامه کشوری «برآورد جمعیت یوزپلنگ»، پروژه برگزیده گروه متخصصان گربه‌سانان IUCN شد.

فاز نخست برنامه «برآورد جمعیت یوزپلنگ آسیایی در ایران» به عنوان پروژه برگزیده این ماه گروه متخصصان گربه‌سانان اتحادیه جهانی حفاظت (IUCN) برگزیده شد. در همین‌راستا، چکیده‌ای از فعالیت‌های انجام‌پذیرفته توسط انجمن یوزپلنگ ایرانی به منظور برآورد تخمینی به‌روز و دقیق‌تر از وضعیت و اندازه جمعیت یوزپلنگ آسیایی، بر روی وبسایت گروه متخصصان گربه‌سانان IUCN قرار گرفته‌است. علاقه‌مندان می‌توانند برای دریافت این گزارش به نشانی زیر مراجعه کنند:

http://catsg.org/index.php?id=575