روز جمعه 13 شهریور 1394 آخرین برنامه امسال از مجموعه برنامه های بزرگداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی در شهر اصفهان اجرا شد.
به همت ” انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان ” و گروه دوچرخه سواری ” هم رکابان آسمان اسپادانا” توردوچرخه سواری در حمایت از یوز پلنگ آسایی با شعار “همه با هم در حفاظت ازحیات وحش ایران” برگزارشد.
در انتهای مسیر 20 کیلومتری این برنامه رکابزنی، نیلوفر فریدنی راهنمای گردشگری و عضو انجمن یوزپلنگ ایرانی در اصفهان، در سخنانی اعضای “هم رکابان آسمان اسپادانا” را “سفیران حامی محیط زیست” خواند و از ایشان خواست در تورهای دوچرخه سواری به شهرها و روستاهای نقاط مختلف ایران نسبت به فرهنگ سازی جوامع محلی در جهت حفظ محیط زیست و حیات وحش ایران اهتمام ورزند.
سپس مهندس امیر فرح نسب در مورد لزوم حفظ گوشتخوارن در راس زنجیره غذایی و گونه یوزپلنگ آسیایی توضیحاتی ارائه کردند.

نهمین گرامیداشت روز ملی یوزپلنگ ایرانی – استان اصفهان – اصفهان

فرستنده خبر: نیلوفر فریدنی