مقاله: ساختار جامعه گوشتخواران و روابط بین گونه ای آنها در پارک ملی ساریگل

گردآورندگان: محمد صادق فرهادی نیا، نگین ولیزادگان، فاطمه حسینی زوارئی، محمد تقدیسی. اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

سال: 1393

[dt_button size=”medium” style=”default” animation=”none” color_mode=”default” icon=”” icon_align=”left” color=”” link=”https://www.wildlife.ir/wp-content/uploads//sites/1/2016/12/21.pdf” target_blank=”true”]دانلود مقاله[/dt_button]