Daily Archives: اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۴

شرکت در چهارمین نمایشگاه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن یوزپلنگ ایرانی در چهارمین نمایشگاه محیط زیست دانشگاه صنعتی اصفهان شرکت کرد. این نمایشگاه از تاریخ 5 الی 9 اردیبهشت ماه 94 با شعار...