شهريور ماه هر سال برای علاقمندان و فعالان محيط زيست يادآور روز يوزپلنگ است که برگزاری آن از سال 1386 آغاز گرديده است. در اين سال، روز نهم شهريور ماه به عنوان “روز ملی حفاظت از يوزپلنگ ايراني” انتخاب شد تا دوستداران حفظ محيط زيست اين مرز و بوم با انجام فعاليت هاي نمادين و معرفي يوز، سعي در حفظ اين گربه سان در حال انقراض بنمايند.

امسال نیز به مناسبت روز ملی یوزپلنگ ایرانی، برنامه های متعددی در سراسر ایران برگزار خواهد شد و حضور شهرهای مختلف در برنامه های امسال بسیار پر رنگ تر از سال های گذشته است.

9 شهریور 1393 هم زمان با هشمتین گرامیداشت روز حفاظت از یوزپلنگ ایرانی برنامه های متعددی در بیش از 25 شهر در نقاط مختلف ایران برگزار می شود.

یزد، اردکان، سمنان، شاهرود، دامغان، شهمیرزاد، اصفهان، بادرود، چوپانان، کاشان، آران و بیدگل، کرمان، رفسنجان، بم، راور، جاجرم، بجنورد، مشهد، سبزوار، بیرجند، شیراز، ورامین، کیش، بندرعباس، اراک و خرم آباد میزبانان همایش روز یوز امسال خواهند بود.

در نهم شهريور سال 1373 يک يوز ماده که به همراه سه توله اش براي خوردن آب به نزديكي شهر بافق آمده بودند مورد حمله چند فرد غيربومی با چوب و سنگ قرار گرفتند. در اين ماجرا دو توله يوز کشته شدند، ماده يوز زخمي فرار کرد و تنها يک توله توسط محيط بانان نجات يافت که با نام ماريتا تا سال 1382 در پارک پرديسان تهران زندگی می کرد.

عکس بزرگ از: فرزاد ونکی