خانه ۱۳۹۵

آرشیوها

پوشتر اینفوگرافیک پلنگ ایرانی

پوستر اینفوگرافیک پلنگ ایرانی

نسخه ۲ افزوده شد. تغییرات: * اصلاح اطلاعات قلمرو طلبی بر اساس آخرین داده‌ها علمی * رفع نقص‌های طراحی   گروه ابزارها و محصولات آموزشی انجمن یوزپلنگ ایرانی برای...

پوستر اینفوگرافیک یوزپلنگ آسیایی

نسخه ۳ افزوده شد. تغییرات: * اضافه شدن قاچاق توله به تهدیدات. * اصلاح موارد همه با هم برای حفاظت از یوزپلنگ ایرانی * بهبود طراحی   درباره این پوستر پوستر...