گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ انجمن یوزپلنگ ایرانی

  0
  79
  • نسخه فایل:
  • دانلود 0
  • سایز فایل: 2.62 MB
  • تعداد فایل: 1
  • تاریخ ایجاد: مرداد ۱۷, ۱۳۹۷
  • آخرین به‌روزرسانی: مرداد ۲۰, ۱۳۹۹

  گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ انجمن یوزپلنگ ایرانی

  گزارش عملکرد سال ۱۳۹۶ را می‌توانید از این صفحه دانلود کنید.

  پیشگفتار

  تاريخ ايران از گذشته تا به امروز، مملو از دلاوري ها، از خودگذشتگي ها و تلاش هاي بيشماري بوده است كه سنگ بناي فرهنگ و تمدن پربار ايران را شكل داده و به نسل امروز ايراني، هويتي عميق و غني بخشيده است. در واقع امروز نيز ادامه راهي است كـه آن بزرگان طي كرده و مسئوليت خطير ادامه آن را به ما واگذار كرده اند. امـروزه عرصـه هـاي علمـي، اقتصـادي، سياسـي، ورزشـي و بسياري ديگر از بخش ها شايد بيش از هر زمان ديگري نيازمند تلاش، پشتكار و از خود گذشتگي براي جبران عقب مانـدگي هـا و
  حركت به سوي توسعه است.
  همچنين به جرأت مي توان گفت در اين ايام، محيط زيست و حيات وحش ايران نه تنها با خطـرات و تهديـدات بيشـماري مواجـه است، بلكه ادامه مسير رشد و توسعه ايران نيز در گرو حفظ، حراست و استفاده بهينه از اين امانت خدادادي است. متأسفانه چـالش هايي نظير كمبود آب، خشكسالي، جنگل زدايي، آلودگي محيط زيست و انقراض گونه هاي حيات وحش اگر به سرعت و با جـديت تمام تدبير نشوند، قطار رشد و توسعه ايران از ريل خارج خواهد كرد.
  در اين ميان انجمن يوزپلنگ ايراني به عنوان يكي از قديمي ترين سازمان هاي مردم نهاد محيط زيستي ايران نه تنها پا در ميـدان حفظ و حراست از حيات وحش ايران گذاشته است، بلكه دستاوردهاي بيشماري نيز در اين حوزه كسب كرده اسـت. دسـتاوردهايي كه مرهون تلاش شبانه روزي جواناني است كه حفظ حيات وحش ايران را وظيفه خود دانسته و از هيچ تلاشي در اين حـوزه دريـغ نمي كنند. در نهايت اميد است تلاش هاي اندك و كوچك همه ما قطره قطره جمع گردد و تبديل به رود خروشاني بر پيكره زخـم خورده محيط زيست ايران گردد.