معرفی بخش

انجمن یوزپلنگ ایرانی همچون سایر سازمان هایی که با افکار عمومی سروکار دارند، نیازمند بخشی مستقل و پویا با نام «روابط عمومی» است تا علاوه نمایش تصویری درست از سازمان خود، ارتباط مستمر با عموم را از طریق رسانه ها و راه‌های ارتباطی حفظ نماید. این بخش در انجمن متشکل از گروه‌های مختلف برای رسیدن به همین هدف است.

رسالت اصلی روابط عمومی انجمن یوزپلنگ ایرانی بازتاب درست و کامل پروژه ها و فعالیت های انجمن در بخش های مختلف است که می کوشد با سرعت و دقت هر چه بیشتر این کار را به انجام برساند. هم چنین ارتباط موثر با اعضا به عنوان پشتوانه های اصلی انجمن، از دیگر اهدافی است که این بخش دنبال می کند.

برگزاری کارگاه های آموزشی کاربردی، ارتباط با اعضا، برگزاری تورهای آموزشی، ارتباطات بین المللی، انتشارات، شرکت در همایش ها و نمایشگاه ها، تولید محصولات آموزشی و فرهنگی، ارتباط با رسانه ها و شبکه های اجتماعی برخی از زیربخش های روابط عمومی انجمن یوزپلنگ ایرانی است.

اخبار مرتبط